CloudApp er nøkkelen til god kommunikasjon

Større og større mengder av kommunikasjon innen business foregår over internett. Dette er som følge av globaliseringen, der din ansatte fort kan sitte på andre siden av kloden, men også det faktum at flere ønsker seg hjemmekontor. Det er liten tvil om at begge disse faktorene er positive. Globaliseringen fører til rimeligere kostnader for bedrifter, spesielt i Vesten, og samtidig gode jobbmarkeder for individer i land med lavere inntekter. Dessuten bidrar hjemmekontorene med gode muligheter for et bedre familieliv for folk flest.