LiveLeak – Tidenes mest kontroversielle media?

Media har de seneste årene vært gjenstand for utallige angrep og storstilte debatter. Det som en gang var en samling av ærlige journalister som ønsket å dele informasjon og kunnskap med folket, har over årene utviklet seg til et sirkus. Tilstanden i dag er så ille at mediene er nødt til å sette faktabyråer på saken for å bevise sin uskyld innen ”Fake News”. Uansett om en er enig med Donald Trump sin politikk eller ikke, så er det liten tvil om at hans utpekning av media som en synd er rettferdiggjort av de opptrendene vi har sett over årene.